Välkommen till Edsbacka Redovisningsbyrå AB!

Edsbacka Redovisningsbyrå AB i Sollentuna erbjuder företagsservice med löpande redovisning, momsdeklarationer, bokslut, deklarationer med mera.

Vår målsättning är att vara ett resursstarkt företag med hög service- och kunskapsnivå gentemot såväl det lilla som det medelstora företaget.

Kontakta oss gärna för mer information!Vi är auktoriserade redovisningskonsulter och medlemmar i FAR.

FAR genomför kvalitetskontroller av sina medlemmar. Alla auktoriserade redovisningskonsulter genomgår kvalitetskontroll vart sjätte år.

Syftet är att säkerställa att vi arbetar i enlighet med god sed för redovisningskonsulter uttryckt genom svensk standard för redovisningstjänster - Reko. Detta garanterar hög kvalitet för våra kunder.